Zegarki od zegarmistrza
Odbiór osobisty:
88-100 Inowrocław,
Królowej Jadwigi 21
Tel. 730-949-730, e-mail:

Każda dostawa kurierem - G R A T I S !

Regulamin sklepu internetowego zegarki-diament.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – Zuzanna Meller, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZUZANNA MELLER SKLEP JUBILERSKI "DIAMENT", ul. Królowej Jadwigi 21, 88-100 Inowrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5560012047, REGON: 090435475.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.zegarki-diament.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności zegarki.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca oferuje Towary fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte gwarancją producenta.
 6. Sprzedawca wykonuje usługę grawerską, której koszt wynosi 1,00 zł (jeden złoty) i jest doliczony do ceny Towaru na etapie składania Zamówienia. Szczegóły dotyczącej tej usługi zawarte są w zakładce „grawer”.
 7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 10. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu (w tym m. in. uzyskiwania rabatów), Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 12. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne Towarów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku, gdy ww. opisy i dane techniczne nie byłyby zgodne z rzeczywistością Kupujący ma prawo odstąpić od umowy (w na zasadach § 6 Regulaminu) lub złożyć reklamację (na zasadach § 5 Regulaminu).

 

§ 3

Składanie Zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Dodaj do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Przejdź do zamówienia” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „ZAMÓW!”).
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.
 3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu wysłania Towaru Kupującemu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania towaru.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 98 1050 1139 1000 0091 3035 1191 (ING Bank Śląski),

2) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych obsługiwanych przez serwis Dotpay.pl,

3) gotówką za pobraniem do rąk kuriera lub przy odbiorze osobistym w salonie Sprzedawcy przy ul. Królowej Jadwigi 21 w Inowrocławiu.

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem/płatnościami elektronicznymi powinien opłacić Zamówienie w terminie 7 dni od otrzymania informacji złożeniu Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 2. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy Towarów realizowanej na terenie Polski. W przypadku wysyłki Towarów poza granice Polski należy przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie (730-949-730 i 52 357-32-55) bądź za pośrednictwem poczty e-mail (sklep@zegarki-diament.pl) w celu indywidualnego ustalenia kosztów dostawy.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 14 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. W przypadku zakupu Towaru nietypowego na indywidualne zamówienie (w tym z usługą grawerską), warunkiem realizacji umowy sprzedaży może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty (zadatku) o wartości do 60 % zamawianego Towaru.
 4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 5. Zamówienia składane przez Kupującego za pośrednictwem serwisu Sklepu przyjmowane są do realizacji:

a) od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10:00-15:00,

b) następnego dnia roboczego, jeżeli zamówienie zostało złożone poza godzinami pracy, w sobotę, niedzielę lub w dzień ustawowo wolny od pracy.

 1. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 3 do 10 dni roboczych licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.

 2. Jeżeli w Zamówieniu znajduje się choć jeden Towar oznaczony w Sklepie jako dostępny w terminie dłuższym niż 24 godziny, oznacza to, że Towar będzie sprowadzony przez Sprzedawcę specjalnie dla Kupującego. Czas realizacji Zamówień zawierających Towar o czasie dostępności dłuższym niż 24 godziny wynosi od 3 do 20 dni roboczych.
 3. Przy Zamówieniu złożonym wraz z usługą grawerską Sprzedawca nie dostarcza Towaru za pobraniem. Usługa grawerska wydłuża czas realizacji Zamówienia i 1-2 dni robocze.
 4. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.
 5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
 6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w salonie Sprzedawcy przy ul. Królowej Jadwigi 21 w Inowrocławiu (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty w godz. 9:30-13:30). Szczegóły w zakresie odbioru osobistego znajdują się tutaj.
 7. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone do wartości Zamówienia.
 8. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (warunki, jak i okres gwarancji podane są w każdym dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru).

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może posłużyć się formularzem znajdującym się tutaj.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

 1. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 4. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 6. W przypadku Towarów będących świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu oraz ściśle związane z jego osobą (spersonalizowane, np. dzięki wykonaniu usługi grawerskiej), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) i żądania zwrotu pieniędzy.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.
 7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 8. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.zegarki-diament.pl (zakładka „Regulamin”).